Starter guide

Giới thiệu Chúa Giê-xu

Trò chuyện là điều rất tự nhiên trong đời sống hằng ngày. Nhưng trò chuyện về niềm tin có thể khiến bạn cảm thấy lo lắng.

GodTools được thiết kế để hướng dẫn cho những ai có mong muốn chia sẻ về Chúa Giê-xu nhiều hơn trong các cuộc trò chuyện. Chúng tôi nhấn mạnh đến những cách bạn có thể trò chuyện với người khác. Và chúng tôi giúp bạn vượt qua những rào cản để bắt đầu những cuộc trò chuyện mà bạn luôn thường cầu nguyện với Chúa.

Hướng dẫn cá nhân

Hướng dẫn dành cho bất kỳ ai muốn có cuộc trò chuyện thuộc linh.

Hướng dẫn nhóm

Hướng dẫn cho việc chia sẻ nhóm từ 3-15 người.

Hướng dẫn cá nhân

Bạn được tạo dựng để chia sẻ

GodTools được thiết kế để giúp bạn kết nối nhiều hơn trong cuộc trò chuyện về Chúa Giê-xu với bất kỳ ai. Những công cụ này giúp bạn truyền thông rõ ràng cho thân hữu về cách làm thế nào để bắt đầu và phát triển mối quan hệ với Chúa.

Hiện chỉ có trong tiếng Anh. Sẽ cập nhật sớm trong tiếng Việt.

Hướng dẫn nhóm

Cùng nhau bắt đầu nào

Lớn lên cùng nhau trong đức tin là điều thật tuyệt vời. Cũng thật tuyệt vời để cùng nhau học biết về cách trò chuyện và chia sẻ về Chúa Giê-xu.

Những công cụ và gợi ý trong GodTools rất phù hợp cho nhóm nhỏ cùng nhau học biết cách để giúp người khác bắt đầu mối quan hệ với Chúa.

  • Dành cho nhóm nhỏ từ 3-15 người.
  • Gồm những điểm hành động và đọc thêm sau bài học.
viVI