GodTools - Giúp bạn chia sẻ niềm tin

Học cách đơn giản nói về Chúa Giê-xu với người khác

play
Get it on Apple iTunes Get it on Google Play

Learn how to have gospel conversations

You want to see God at work and know you are part of it. But starting a conversation about God can feel intimidating. Use our tools and resources to talk with someone about what you believe and why it matters. 

GodTools trang bị cho bạn nhiều loại công cụ và nguồn lực được thiết kế để giúp bạn giao tiếp một cách rõ ràng và tự tin.

Tương Tác Hình Ảnh
Tăng Trưởng Đức tin
Clear & Concise

Tải GodTools Ngay

Develop the confidence to share the gospel wherever you go.

Get it on Apple iTunes Get it on Google Play

Why people are using GodTools

GodTools helps you before, during and after you have a conversation with someone about Jesus. It provides visual ways to walk someone through the gospel. It's totally free and easy to use.

Hơn 80 ngôn ngữ

You can switch between two languages when you’re talking with someone who’s heart language is different from your own. People are using these tools in conversations all around the world.

Thật cảm ơn Chúa khi có công cụ này trên điện thoại, rất thuận tiện mọi lúc mọi nơi với nhiều ngôn ngữ để chia sẻ về Chúa cho người khác.

Phương Uyên

Cám ơn vì đã góp phần giúp việc chia sẻ Phúc Âm thật sự dễ dàng với một người nói ngôn ngữ khác.

Minh Hùng

Cảm ơn GodTools app, tôi cảm thấy việc chỉ dẫn cách chia sẻ về Chúa cho môn đệ của mình được gói gọn lại chỉ trong 20 phút, thay vì nhiều giờ đồng hồ. Bạn tôi nãy cũng đã tự tin để chia sẻ đức tin cho bạn bè xung quanh.

Hoàng Phúc

Mang GodTools đến trang web của bạn

Dễ dàng gắn công cụ Phúc Âm thay đổi cuộc đời ngay trên trang của bạn. Miến phí trọn đời.

HÃY BẮT ĐẦU

Liên hệ với Chúng tôi

Xây dựng cho bạn, bởi chúng tôi.

Cru Indigitous
viTiếng Việt