Bring the power of GodTools to your website in your language

Dễ dàng gắn công cụ Phúc Âm thay đổi đời sống lên nền tảng của bạn. Hoàn toàn miễn phí.

Kéo xuống để tìm hiểu thêm

Cách thực hiện

Chỉ với một dòng code ngắn, bạn có thể có một bản giới thiệu Phúc Âm rõ ràng trên trang blog hoặc trang web của bạn.

Lựa chọn công cụ

Nhấp vào công cụ dưới đây để lựa chọn công cụ phù hợp với trang blog hoặc web của bạn.

Hoàn thành mẫu đăng ký

Hoàn thành và gửi mẫu đăng ký.

Nhận Mã Code

Bạn sẽ nhận được một email kèm mã nhúng. Sao chép và dán đoạn mã vào trang blog hoặc web HTML của bạn.

Các công cụ

XEM TẤT CẢ CÁC CÔNG CỤ
viVI