Biết Đức Chúa Trời Một Cách Cá Nhân

Sự hiện diện của kinh Phúc Âm dùng các hình vẽ tay để minh họa cho lời mời của Chúa để tìm hiều Người một cách trực tiếp.

DEMO

Nhúng công cụ này lên trang của bạn!

Giờ bạn có thể chia sẻ bài thuyết trình tuyệt vời này trên trang web của bạn. Chỉ cần điền các thông tin dưới đây để bắt đầu.

viTiếng Việt