Language updates 2024

Cập Nhật Tính Năng Ngôn Ngữ Trong GodTools 

Để bạn có những trải nghiệm sử dụng tính năng ngôn ngữ hiệu quả hơn.

Hãy xem một vài hướng dẫn nhanh:

"Ngôn ngữ chính" nay được gọi là "Ngôn ngữ trong App"

Hãy chọn ngôn ngữ bạn muốn chuyển đổi trong App.

Phân loại công cụ bằng ngôn ngữ

Hiện có 100+ ngôn ngữ trong GodTools. Mỗi ngôn ngữ có thể có các công cụ khác nhau.

Tải ngôn ngữ

Tải toàn bộ các công cụ hiện có trong ngôn ngữ bạn cần sử dụng, để thuận tiện khi cần dùng offline.

Tip 1:

Để cá nhân hoá trải nghiệm, bạn có thể thay đổi bằng cách bấm vào ký hiệu để vào Menu, ở góc trên bên trái, sau đó chọn > Tổng quát > Thiết lập ngôn ngữ 

Tip 2:

Khi đang sử dụng một công cụ, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ bất cứ lúc nào, bằng cách bấm vào biểu tượng và lựa chọn ngôn ngữ bạn muốn chuyển đổi.

viVI