Câu Hỏi Thường Gặp

Làm thế nào để bắt đầu?

Hướng Dẫn Tôi Chia Sẻ là nơi hữu ích để bắt đầu. Nó bao gồm những gợi ý đơn giản và có ích cho việc chia sẻ đức tin của bạn.

Bạn hãy dành chút thời gian để làm quen với các công cụ này. Đọc kỹ nội dung trong công cụ sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn và trân trọng món quà Chúa đã ban cho chúng ta thông qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Xác định những người mà bạn muốn chia sẻ về Chúa và bắt đầu cầu nguyện để có cơ hội chia sẻ.

Thử sử dụng câu hỏi chuyển tiếp được tìm thấy dưới nút thông tin trên mỗi công cụ để bắt đầu cuộc trò chuyện.

Khi đã bắt đầu cuộc trò chuyện, bạn chỉ cần đơn giản đọc qua nội dung với người đó và giữ cuộc hội thoại tập trung vào Chúa Giê-xu.

This video shows you how the app works.

Làm thế nào để thay đổi ngôn ngữ?

Thiết lập ngôn ngữ chính hoặc ngôn ngữ song song bằng cách sử dụng biểu tượng đa ngôn ngữ trên góc phải trên của màn hình chính hoặc đến phần menu trang chủ trong góc trái trên.

Làm thế nào để biết công cụ nào là có sẵn trong ngôn ngữ chính của tôi?

Đầu tiên, hãy thiết lập ngôn ngữ chính của bạn. Các tiêu đề của công cụ có sẵn trong ngôn ngữ của bạn sẽ được hiển thị theo ngôn ngữ của bạn. Mặc định là tiếng Anh. Bạn có thể truy cập danh sách ngôn ngữ có sẵn bằng cách nhấn vào biểu tượng thông tin trên mỗi công cụ.

Vì sao tôi cần một ngôn ngữ song song?

Ngôn ngữ tương đương cho phép bạn chuyển đổi giữa các ngôn ngữ trong khi chia sẻ, trong trường hợp người mà bạn đang chia sẻ nói ngôn ngữ khác. Một ngôn ngữ song song phải được lựa chọn để có thể sử dụng tính năng này. Ngoài ra, công cụ cần có sẵn trong cả hai ngôn ngữ để bạn có thể sử dụng tính năng này. Không phải tất cả các công cụ đều có sẵn trong tất cả các ngôn ngữ.

Làm thế nào để biết công cụ nào là có sẵn trong ngôn ngữ song song của tôi?

Đầu tiên, hãy thiết lập ngôn ngữ tương đương mong muốn của bạn sử dụng menu ngôn ngữ. Sau đó quay lại màn hình chính. Ngôn ngữ tương đương có sẵn của bạn hiển thị ở bên phải tiêu đề của mỗi công cụ. Nếu ngôn ngữ của bạn không xuất hiện, có nghĩa là công cụ không có sẵn ngôn ngữ đó. Bạn cũng có thể truy cập vào danh sách ngôn ngữ có sẵn bằng cách nhấn vào biểu tượng thông tin trên mỗi công cụ.

Tôi thấy một lỗi, tôi phải làm gì?

Hãy thông báo cho chúng tôi biết qua: support@godtoolsapp.com

How do I remove a tool from the "Favorites" homescreen?

On the face of any tool, click on the “About” button of the tool you want to remove. This will bring up a screen that gives you the option to remove it. After removing, the tool will reappear behind the “All Tools” section.

Làm thế nào để yêu cầu bổ sung một ngôn ngữ?

Gửi yêu cầu cho chúng tôi qua: support@godtoolsapp.com

Hãy cho tôi biết thêm về đăng ký email trên màn hình cầu nguyện.

Trong một số ngôn ngữ, bạn sẽ được lựa chọn đăng ký để chăm sóc sau khi quyết định tiếp nhận Chúa. Việc này sẽ tự động cho bạn đăng ký nhận 7 chuỗi email miễn phí. Bạn có thể huỷ nhận bất cứ lúc nào.

Bạn có biết các ứng dụng khác giúp tôi chia sẻ niềm tin của mình không?

Thử những ứng dụng khác: VokeEveryStudent, JesusFilm, MissionHub

Có phiên bản web không?

Knowgod.com là một trang web với nội dung tương tự nhưng theo mẫu web. Knowgod.com có thể được nhúng vào trang web của chính bạn.

Sự khác nhau giữa từng công cụ?

You can use the “About” button on the face of any tool to reveal a brief description.

Six of the tools are gospel presentations. They use different images and illustrations that are effective for different audiences.

The Questions about God tool contains articles answering questions many people ask about God, life and Jesus.

Ứng dụng này chiếm quá nhiều dung lượng trên điện thoại của tôi. Tôi có thể làm gì?

Nếu bạn đã tải về nhiều ngôn ngữ, giải pháp tốt nhất là xóa ứng dụng và tải về lại.

Có bất kỳ huấn luyện nào để sử dụng các công cụ này không?

Most of the tools have training tips. You can access the training tips for any favorited tool by pressing the “About” button and then the “Learn how to use this tool” button.

 

What is the difference between Knowing God Personally and Know God Personally?

Besides the obvious difference of the type of images used, Knowing God Personally was developed in Australia and Know God Personally was developed in the United States.

Both are based on the Four Spiritual Laws but altered to make the language more personal. The version of the Bible that is used is different along with some subtle language differences. Choose the one that you think communicates most effectively.

viVI